ŘadaPopis
FAQDotazy a odpovědi z e-mailové HOT Line
ZERZveřejněné chyby SW IC Software
DUZZáznamy obsahující informace pro účetní jako jsou např. analýzy legislativních změn a pod.
DOTInterní dotazy a odpovědi případně řešení některých problémů týkajících se provozu a administrace SW IC Software
ERRZáznamy interního testování o nalezených chybách včetně chyb v necertifikovaných verzích, náměty na zapracování do SW IC Software